Wśród urządzeń transportu bliskiego używanych w różnych zastosowaniach przemysłowych rozwiązaniem, które cieszy się ogromną popularnością, są wszelkiego rodzaju przenośniki taśmowe, wykorzystywane do przemieszczenia towarów o różnej specyfice. W wielu obszarach działalności konieczne jest jednak zastosowanie sprzętu, który będzie specjalnie dopasowany do specyficznego ładunku lub warunków zewnętrznych. Dobrym przykładem mogą tu być taśmy przenośnikowe ślizgowe. Przekonajmy się, gdzie mogą być stosowane i sprawdźmy, co je wyróżnia.

Jak działają taśmy ślizgowe?

Taśmy przenośnikowe pełnią swoją funkcję za sprawą sprzężenia ciernego występującego między wałkiem napędowym a stroną bieżną używanego pasa. Zwykle, żeby zwiększyć siłę tarcia oraz zminimalizować straty energii, taśmy pokrywa się specjalnymi powłokami z elastycznych tworzyw sztucznych. W niektórych zastosowaniach będzie to jednak niekorzystne. Stanie się tak wówczas, gdy w taśmociągu korzysta się z płyt ślizgowych. Ponieważ mają one bardzo dużą powierzchnię, stawiany na styku płyt i taśmy opór nie pozwoliłby na sprawne działanie całego układu. Rozwiązaniem jest zrezygnowanie z powłoki zwiększającej przyczepność po stronie bieżnej i zastąpienie jej materiałem zapewniającym ograniczenie tarcia. Sprawdzą się też dobrze w urządzeniach krążnikowych.

Gdzie korzysta się z taśm ślizgowych?

Taśmy ślizgowe są używane tam, gdzie transportowany przenośnikiem ładunek ma znaczną masę i w dużym stopniu obciąża całą konstrukcję. Z płyt i pasów ślizgowych korzysta się m.in. w przemyśle drzewnym, transporcie elementów i podzespołów o większych rozmiarach, a także w gospodarce odpadami. Są one także stosowane w przemyśle przetwórczym i spożywczym, a ponadto do przenoszenia materiałów sypkich – np. kruszyw albo opału.