W większości zakładów przemysłowych konieczne jest wykorzystywanie efektywnych systemów transportu bliskiego, które pozwolą na przemieszczanie stosowanych surowców, półproduktów lub wyrobów gotowych. W tym celu używane są różnego rodzaju przenośniki taśmowe, w których poszczególne substancje są transportowane na powierzchni pasa bezkońcowego przemieszczającego się po konstrukcji składającej się z napędzających go wałów i podtrzymujących rolek. Kluczowym parametrem taśm przenośnikowych będzie odporność na panujące przy konkretnym procesie technologicznym warunki zewnętrzne oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki samego materiału. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w hutach i odlewniach, gdzie problemem jest wysoka temperatura.

Pasy transportowe odporne na wysoką temperaturę

W hutach i zakładach metalurgicznych przenośniki taśmowe odporne na wysokie temperatury są używane do obsługi wielu materiałów sypkich, takich jak m.in. popiół. Pasy, które będą wykorzystywane w takich warunkach, muszą mieć okładki wykonane z materiału, który zachowa swoją elastyczność oraz utrzyma odpowiednie sprzężenie cierne, a także ochronę przed nadmiernym ścieraniem oraz rozdarciem i uderzeniami, lecz zarazem będzie odporny na działanie wysokich temperatur. W tym celu korzysta się z elastomerów zawierających domieszki gwarantujące znoszenie znacznych emisji ciepła. W niektórych przypadkach możliwe jest też zastosowanie okładek ognioodpornych.

Jakie temperatury mogą znosić pasy przeznaczone dla hutnictwa i metalurgii?

Do obsługi instalacji w hutach i zakładach metalurgicznych używa się zwykle taśm transportujących spełniających wymogi normy ISO 4195. Wg niej pasy mogą być zaliczane do 3 klas odporności z temperaturami wynoszącymi 100°C, 125°C oraz 150°C. Dostępne są też pasy wytrzymujące nawet do 200°C.