Systemy transportu bliskiego wykorzystujące przenośniki taśmowe są bardzo rozpowszechnione w wielu gałęziach przemysłu ze względu na swoją niezawodność, wysoką efektywność oraz możliwość szerokiego dopasowywania parametrów urządzenia do rodzaju przemieszczanego ładunku i warunków, w jakich się to odbywa. Dla zapewnienia sprawnego działania sprzętu konieczna będzie jednak okresowa wymiana używanych taśm, co wymaga trwałego połączenia ich końców. W zależności od ich rodzaju i wymagań wynikających z konkretnego zastosowania można użyć łączników mechanicznych, zastosować metodę zgrzewania na gorąco albo klejenie taśm na zimno. Przekonajmy się, na czym polega ta ostatnia opcja i gdzie można ją stosować.

Jak wygląda łączenie taśm przez klejenie na zimno?

Klejenie na zimno oznacza łączenie obu końców taśm po właściwym przygotowaniu, np. wykonaniu schodkowania gwarantującego styk odpowiadających sobie warstw. Proces wymaga użycia kleju o wystarczająco wysokiej adhezji, który jednocześnie będzie odporny na działanie sił rozciągających i zginających, a przy tym zniesie czynniki występujące w danym zastosowaniu.

Kiedy stosuje się klejenie na zimno?

Z klejenia na zimno można korzystać w przypadku taśm, które pracują z dowolnym obciążeniem i są zakładane na urządzeniach, które nie wymagają ich okresowego zdejmowania np. w celu serwisowania mechanizmów przenośnika. Zaletą klejenia taśm jest możliwość uzyskania wysokiej wytrzymałości oraz szczelnej i gładkiej powierzchni, co ma znaczenie, jeżeli sprzęt jest wykorzystywany w zastosowaniach związanych z pracą w środowisku mokrym. Plusem technologii klejenia na zimno jest też brak konieczności korzystania z elementów grzejnych, dzięki czemu operację łatwo przeprowadzić, nawet gdy dostęp do powierzchni jest ograniczony.