Taśmy przenośnikowe ułatwiają pracę wielu firmom przemysłowym. Jednak podczas swojej pracy podlegają działaniu różnych czynników mechanicznych, w przez które mogą ulec uszkodzeniu lub awarii. Naprawą takich taśm zajmują się specjalistyczne firmy. Sprawdź, co najczęściej podlega naprawie w taśmie przenośnikowej i jak przebiega taki proces.

Jak serwisować taśmę przenośnikową?

Taśmy przenośnikowe są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Wykorzystuje się je na przykład w sortowniach odpadów, elektrociepłowniach, czy w różnych zakładach produkcyjnych. Oprócz tego znajdują one zastosowanie w różnych zakładach przerabiających surowce skalne i mineralne, jak również w przemyśle hutniczym, chemicznym, spożywczym, cementowym, papierniczym, budowlanym oraz rolniczym. Jednym z najskuteczniejszych sposobów naprawy taśm przenośnikowych jest ich wulkanizacja (metoda naprawcza na gorąco), lub klejenia (na zimno).  Każda z tych metod powinna przebiegać zgodnie z instrukcjami naprawczymi producenta materiałów, których trzeba użyć, aby uzyskać odpowiednią jakość i trwałość napraw. Taśma przenośnikowa, która wymaga naprawy, musi być sucha i czysta. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które są rozpuszczalne wodą, trzeba spłukać, a następnie oczyścić specjalnym płynem. Zadbanie o odpowiednie warunki, przy wykonywaniu tego rodzaju pracy jest podstawą. Przede wszystkim chodzi tutaj o odpowiednią temperaturę otoczenia, która powinna być dodatnia. Należy również maksymalnie wyeliminować wpływ wilgoci oraz zabezpieczyć obszar prac przed osadzaniem się zanieczyszczeń, szczególnie takich jak wspomniana wilgoć i pył.

Metody napraw taśm przenośnikowych!

W taśmach przenośnikowych powstają różnego rodzaju uszkodzenia, ponieważ wykorzystuje się je w wielu dziedzinach przemysłu. Każdą z nich naprawia się w inny sposób. Na przykład uszkodzenia okładki taśmy naprawia się za pomocą specjalnie dopasowanych łatek z certyfikowanych materiałów. Jeśli chodzi o wytarcia okładki taśmy, możemy naprawić ją za pomocą taśm naprawczych wykonanych z tak zwanego materiału okładkowego. Naprawie podlegają również przebicia, czy rozerwania, o ile nie przekraczają 20% szerokości taśmy.