Przedsiębiorstwa, które w swoim procesie produkcyjnym wymagają przenoszenia dużej ilości materiałów, wykorzystują najczęściej taśmy przenośnikowe. Ich zadaniem jest transportowanie materiału oraz przenoszenie sił wzdłużnych, które są niezbędne do pokonywania ruchów oporu przenośnika. Dzięki doborowi odpowiednich taśm transportujących przenośnik działa poprawnie, a podczas eksploatacji z reguły nie pojawiają się większe problemy. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepszej jakości taśmy transportujące czasami wymagają serwisu. Jak często należy go wykonywać?

Co wchodzi w zakres serwisu taśm transportujących? 

Aby przenośniki działały poprawnie, najważniejszy jest dobór odpowiednich taśm. Taśmy przenośnikowe ogólnego przeznaczenia sprawdzą się w innych sytuacjach niż taśmy olejoodporne, ślizgowe czy odporne na temperaturę. Jednak niezależnie od rodzaju taśm czy ich wytrzymałości często zdarza się tak, że wymagają serwisu. Dzieje się tak, ponieważ ulegając zużyciu podczas intensywnej eksploatacji, co jest naturalnym zjawiskiem.

Celem naprawy pracujących już taśm jest odzyskanie ich sprawności, utrzymanie ciągłości produkcji zakładu oraz możliwość bezpiecznej eksploatacji taśm. Serwis może polegać na podklejeniu rozrywającego się złącza, uzupełnienie wyrw i wytarć w taśmie czy wykonanie wstawki nowej taśmy w miejscu poważnych uszkodzeń na starej taśmie. Wszystkie wyżej wspomniane metody można zastosować przy pomocy klejenia na zimno, wulkanizacji na gorąco albo łączenia mechanicznego. W przypadku taśm Chevron/progowych warto zadbać o zachowanie ciągłości progów, aby nie obniżyć efektywności zakładu

Jak często należy serwisować taśmy transportujące i przenośniki? 

Urządzenia transportu bliskiego muszą być regularnie serwisowane, aby można było z nich bezpiecznie korzystać. Serwis taśm przenośnikowych jest konieczny przede wszystkim w momencie, w którym nie praca taśmy budzi wątpliwości lub widoczne są uszkodzenia. Warto również wspomnieć, że przenośniki muszą mieć przeprowadzane przeglądy okresowe, czyli miesięczny, półroczny i roczny. Zabieg przeglądu okresowego pozwoli w dużym stopniu na ograniczenie kosztów produkcji w przypadku nieoczekiwanego postoju zakładu. Lepiej zatem jest wcześniej wykryć jakieś uszkodzenia i nieprawidłowości, oraz naprawić je w dogodnym dla zakładu czasie.

W ramach przeglądu miesięcznego sprawdzane jest całe urządzenie, w tym napęd i części ruchome, łożyska czy taśmy. Oprócz tego wymieniany jest również olej. Zakres przeglądu półrocznego i rocznego jest z kolei uzależniony od warunków, w których pracuje przenośnik. Jeżeli pracuje w trudnych warunkach, to konieczne jest sprawdzenie napędu, stacji napinających i zwrotni co sześć miesięcy i poddanie ich ewentualnej naprawie.