Z daleka niepozorna i banalna. Taśma jak taśma, nic szczególnego. Dla osoby nie mającej styczności z tak specyficznym produktem, szanse na określenie właściwości i cech taśmy w sposób precyzyjny wydają się być nikłe. Gdyby jednak przyjrzeć się bliżej, istnieje wiele składowych które w efekcie finalnym decydują, czy taśma nadaje się do transportu kamienia, czy może śmieci. 

tasma przenosnikowa tkaninowa - Taśmy przenośnikowe- budowa oraz elementy składowe

W tym artykule dowiesz się:

  • z czego zbudowane są taśmy przenośnikowe
  • co decyduje do czego przeznaczony jest dany typ taśm

 

Wstęp

Taśmy przenośnikowe składają się z rdzenia, którego zadaniem jest usztywnić taśmę aby mogła przenosić materiał, nie pozbawiając jej jednak elastyczności potrzebnej do prawidłowego układania się na zestawach krążnikowych oraz bębnach. Wspomniany rdzeń taśmy, zarówno z góry jak i z dołu osłonięty jest okładkami gumowymi. Z boku natomiast, mogą ale nie muszą znajdować się obrzeża gumowe.

Analizując krótki wstęp do tematu opisującego budowę oraz elementy składowe taśm przenośnikowych, możemy wyróżnić:

  • okładka nośna i okładka bieżna
  • przekładka tkaninowa

 

Okładka nośna i bieżna

Okładka nośna, jak sama nazwa wskazuje znajduje się na nośnej, wierzchniej stronie taśmy. A więc na tej, po której transportowany jest materiał. Jej grubość zazwyczaj jest większa, niż okładka bieżna(spodnia). Ten fakt nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ to właśnie wierzchnia strona narażona jest na intensywniejszą eksploatację, a co za tym idzie, wymaga grubszej warstwy gumy. 

W miejscu podawania urobku na taśmę, powstają różnego rodzaju uszkodzenia spowodowane uderzeniami. Od pozornie niewielkich rys, przez przecięcie okładek lub przekładek, aż do przebić na wylot. Częstość uderzeń na danej taśmie jest ściśle powiązana z jej długością, ponieważ im krótsza taśma tym większa szansa że uderzenia będą następowały w to samo miejsce.

W zależności od przenoszonego materiału, grubość okładki gumowej powinna być odpowiednio dobrana.

grubosc okladek tasm przenosnikowych. - Taśmy przenośnikowe- budowa oraz elementy składowe

Źródło: J. Antoniak, Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie, Gliwice 2005, s. 200.

 

tasma 5 przekladek - Taśmy przenośnikowe- budowa oraz elementy składowe

W taśmach tkaninowo-gumowych asymetria grubości okładek nie powinna przekraczać 3 : 1. Zbyt duże różnice w grubościach, po wulkanizacji mogą powodować niepotrzebne naprężenia w taśmie. Nadmierne zużywanie się okładki bieżnej może być spowodowane: 

  • oklejonym zanieczyszczeniami bębnem
  • poślizgiem taśmy na bębnie napędowym
  • uszkodzonym zestawem krążników

Istnieją także taśmy, które nie posiadają okładki bieżnej i nie pracują na rolkach, ale na stole poślizgowym. Ich najczęstsze zastosowanie to zakłady utylizacji odpadów, bądź zakłady drzewne.  Wtedy takie taśmy oznacza się symbolem, np. 3+0 mm. Gdzie 3 to grubość okładki nośnej, a 0 to grubość okładki bieżnej.

 

Przekładka tkaninowa

Taśmy transporterowe składają się z różnych ilości przekładek tkaninowych. Możemy spotkać taśmy z 2, a nawet i 6 przekładkami. Jednak najczęstszym wyborem naszych klientów po konsultacji z nami, są taśmy posiadające 3 lub 4 przekładki.

Tkanina, o której mowa w przypadku taśmy tkaninowo-gumowych wytwarzana jest z włókien poliestrowo-poliamidowych. Tkaniny produkowane na przekładki mogą mieć różne sploty, a niektóre mogą odpowiadać za większą wytrzymałość poprzeczną rdzenia. Typ tkaniny określa się oznaczeniem EP które może przyjmować różne wartości, np. EP 630 gdzie 630 oznacza minimalną wytrzymałość na zerwanie po osnowie. 

Będąc przy przekładkach, warto wspomnieć że pomiędzy przekładkami również znajduje się guma której grubość nie może być mniejsza niż 5,0 N/mm. Właściwości odpowiedniej gumy rdzeniowej(pomiędzy przekładkami) to głównie wytrzymałość na rozwarstwianie.

wiele tasm przenosnikowych - Taśmy przenośnikowe- budowa oraz elementy składowe

Podsumowanie

W ramach podsumowania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w sposób praktyczny i przydatny dla naszych klientów zaprezentuję w jaki sposób powinno odczytywać się typ taśmy przenośnikowej, które zawsze umieszczamy w ofercie oraz które można zauważyć na taśmach kupowanych od Global Serwis. 

Np. Taśma gumowa 

B-650 mm EP 630/3 3+2 mm gdzie,

B- szerokość taśmy( w tym przypadku 650 mm = 65 cm)

EP 630/3– minimalna wytrzymałość na zerwanie po osnowie oraz ilość przekładek( w tym przypadku 630 N/mm oraz 3 przekładki)

3+2– grubość okładki nośnej i bieżnej(w tym przypadku okładka nośna 3mm, okładka bieżna 2mm)

 

Jeżeli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny podziel się nim z innymi. Zapraszamy do odwiedzin naszych stron w mediach społecznościowych:

Czy czytałeś ostatni artykuł?